Žilinská knižnica

Pojmom knižnica označujeme organizovanú zbierku kníh, ktorá je určená pre čitateľov, ktorý si v nej môžu zapožičať akúkoľvek knihu, ktorá ich zaujala, prípadne si knihu môžu preštudovať priamo v knižnici. Knižnica je zároveň kultúrnou inštitúciou, ktorá má za úlohu zhromažďovať tlačené a rukopisné materiály. Taktiež má za úlohu zhromažďovať ostatné hmotné zdroje a nositeľov poznatkov a informácií.

Niekoľko rokov dozadu sa knižnice delili na štátne, obchodné, školské a chrámové. Štátne knižnice patrili pod správu štátu, školské si spravovali jednotlivé školské zariadenia, obchodné slúžili pre odbornú verejnosť a chrámové knižnice predstavujú vývoj knižníc z tzv. kočovnej knižnice až po urbanizovanú knižnicu, teda tzv. mestskú knižnicu, ktorú spravovali mestá. Bežne mnohí ľudia mali knižnice aj vo svojich domácnostiach, kde si zhromažďovali celé zbierky kníh od obľúbených autorov. Knižnice boli doménou kráľov, vládcov a panovníkov už v 18.storočí. Okrem kráľovskej rodiny nemal do knižnice nikto iný prístup. Až neskôr, keď sa začalo so vzdelávaním obyčajných ľudí začali sa knižnice sprístupňovať.

Knihy všetkých žánrov nakúpite ak navštívite kníhkupectvo ikarus.sk

Základné funkcie knižnice
Knižnica má tri základné funkcie:

  • Kultúrnu
  • Vzdelávaciu
  • Informačnú

V každej knižnici sú systematicky usporiadané (rozdelené) jednotlivé knihy (zbierky kníh), prípadne rukopisy, či výstrižky z časopisov, ktoré sú určené pre čitateľov a majú určitú výpovednú hodnotu. Mestské knižnice taktiež archivujú mestskú tlač, pokiaľ ju dané mesto vydáva.
Knižnica je budovou alebo miestnosťou, v ktorej sú všetky knihy a zbierky umiestnené.

Inzercia: Požičiavať sa dajú nie len knihy, ale aj peniaze. Výhodné online pôžičky do 24 hodín.

Čo všetko je pre čitateľov v knižnici prístupné
Každá knižnica má pre svojich čitateľov k dispozícií tlačené materiály. Čitatelia si môžu zapožičať nielen knihy, nájdete tu aj veľký výber odbornej literatúry, ale aj mapy, letáky, ilustrácie, noviny, či iné potrebné dokumenty. Knihy sú čitateľom k dispozícií v tlačenej podobe, ale aj na elektronických médiách. V ponuke nechýbajú ani obrazové a zvukové záznamy. Nájdete tu klasické staré platne, či kazety, diskety, ale aj moderné cd a dvd nosiče. Väčšina knižníc sa snaží „ísť s dobou“ a ponuku kníh neustále aktualizuje prostredníctvom svojich webových stránok. Čitatelia si tak z pohodlia domu môžu zistiť, či daný knižný titul majú práve v knižnici. Čitateľ si môže knihu cez internet aj zarezervovať, a následne si ju v knižnice vyzdvihnúť. Novinkou je prepisovanie kníh do elektronickej podoby, čo má uľahčiť život najmä nepočujúcim spoluobčanom. Nie je ničím výnimočným zapožičanie knihy v papierovej podobe a zároveň jej zapožičanie na cd nosiči.

Po stáročia boli knižnice pasívne, boli vlastníctvom panovníka alebo cirkvi, preto nebol bežný prístup verejnosti k nim. Svoj hlavný zmysel dosiahli, až keď ich sprístupnili verejností, koncom 19. storočia.

2 názory na “Žilinská knižnica

  1. Spätné upozornenie: Deals Aussie Baby Boomers

  2. Spätné upozornenie: e��i��e�?e�?iz?e��i?? i??ez?iS� i�?i?? – ECL Singapore

Nie je možné pridávať komentáre.