Výhody a nevýhody infražiaričov

Dnes sú veľmi používané na vykurovanie aj infražiariče. Infražiariče za výhodnú cenu ponúka infracomfort.sk. Prečo je tomu tak a v čom spočíva ich hlavná výhoda? Najväčšou výhodou ich používania je prenikanie lúčov tepla priamo do hĺbky ľudského tela a všetkých okolitých predmetov, či už stien, podláh. Teplo sa rovnomerne predáva, čím je zabránené vzniku intenzívneho prúdenia vzduchu v miestnosti, to znamená, že nevíria prach. Pri klasických vykurovacích systémoch je vírenie prachu v miestnosti celkom bežné.

Aká je najlepšia vlastnosť infražiaričov? Krátka reakcia na zmenu požiadavky tepelného výkonu pre vykurovanú miestnosť, resp. okamžitá schopnosť zohrievať predmety či osoby v exteriéri. Preto je ich uplatnenie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri, napríklad v zimných záhradách, vonkajších terasách reštaurácií a podobne. Doprava tepla nie je sprostredkovaná prostredníctvom teplej vody a radiátorov, a následným predávaním do vykurovaného objektu, z čoho vyplýva kratšia doba nábehu, a teda nižšie náklady na vykurovanie.

Miesta, kde sa infražiariče uplatnia:

  • domácnosť
  • kancelárie
  • terasy
  • sklady
  • vykurovanie kostolov
  • letecké hangére
  • priestory s vysokými stropmi

Na záver si ešte raz zhrňme výhody elektrických infražiaričov: takmer okamžitý nábeh, neprodukujú sa spaliny, kondenzáty, nedochádza k horeniu alebo spaľovaniu, neohrievajú vzduch ale pevné predmety, nevíri a neprodukuje sa pri nich prach, možnosť smerovania a kontroly tepla, jednoduchá obsluha, bezhlučná prevádzka, infražiarenie je nepriaznivé pre baktérie, čo znamená, že vytvárajú zdravé prostredie.