Jazykové pobyty – vzdelávanie počas cestovania

Deti, žiaci a hlavne študenti sa celoročne tešia na letné prázdniny. Na chvíle s rodinou, kamarátmi, hry, zábavu, získavajú nové zážitky ale hlavne si po tvrdej práci a veľkom úsilí v škole konečne oddýchnu. No ani vzdelávanie a postupné zlepšovanie sa v určitej oblasti by nemalo ísť bokom.

To platí hlavne pre tých starších študentov, ktorý sa postupne pripravujú na maturitu alebo písanie bakalárskej práce. Hlavne na maturite robí ešte aj v dnešnej dobe žiakom starosti cudzí jazyk. Väčšinou ej to angličtina, ktorá je ale veľmi dôležitá, pretože sa s ňou dohovoríte všade na svete. A vy ako rodičia môžete svojim deťom pomôcť, čo takto namiesto letného tábora, na ktorý sú mimochodom už v tomto veku priveľký :), poslať ich do cudziny, Zlepšia si tak svoju angličitnu, získajú nové znalosti, skúsenosti, vedomosti ale hlavne, keď sa vrátia domov angličtina pre nich už nebude problém. Ak si však nemôžete dovoliť Ameriku a Londýn sa vám ako vhodná alternatíva nezdá, čo takto vyskúšať Austráliu? Áno Austrália je pomerne ďaleko ale vášmu budúcemu maturantovi poskytuje ideálne miesto pre vzdelávanie sa v angličtine a ešte aj bezpečia a práve Vďaka tomuto dostáva u študentov prednosť pred Amerikou alebo Veľkou Britániou. Výhodou je aj to, že študent môže popri štúdiu aj pracovať.

Ak vás predsa len neláka Austrália, možno dáte prednosť štúdiu v Kanade. Vzdelávanie je tu na veľmi dobrej úrovni a aj finančne dostupné, Kanada je považovaná za jednu z najlepších krajín v oblasti jazykového vzdelávania. Toronto, Montreal, Vancouver sú top mestá a na to, že sú pomerne veľké ubytovanie a školné pre zahraničných študentov sú všeobecne nižšie ako v iných krajinách. No ak aj tak by ste najradšej zostali v Európe a predišli tak príliš veľkému kultúrnemu šoku 🙂 odporúčame vám štúdium v Dánsku. Vzdelávanie v tejto krajine patrí medzi tie najkvalitnejšie, severania sú tým povestní. Krajina je veľmi progresívna s najnižšou mierou kriminality na svete. Potešiť a presvedčiť vás môže aj fakt, že občania z EÚ, teda aj my Slováci, majú štúdium zadarmo!!!