Naozaj sa manželstvom všetko zmení?

Na partnerstvo sa dnes pozeráme trochu inak ako kedysi. Dnes nie je nič výnimočné, ak aj založíte rodinu skôr, ako si poviete „áno“. Svadbu tak vnímame len okrajovo a nie je pre nás taká potrebná. Stále sa však nájdu páry, ktoré si na tento deň a túto udalosť čas aj priestor nájdu, často len preto, že chcú.

Predsa len postavenie manželov je v spoločnosti, aj z právneho hľadiska silnejšie, ako pri spolužití bez papiera. Ak sa chystáte na tento dôležitý krok, nemusíte mať obavy. Uzavretím manželstva sa veľa vzťahov vôbec nemení, alebo sú zmeny len malé. Spôsobené je to najmä tým, že väčšina z nás už spoločnú domácnosť má, a tak okrem priezviska veľa zmien nenastáva. Zmeniť sa však môže prístup jeho/jej rodiny. Veľa rodičov si to ani neuvedomuje, no do veľkej miery zasahujú do spoločného života svojich detí, čo v krajnom prípade môže viesť až k vážnym problémom. Tu však musí zasiahnuť každý sám a obmedziť tak zdieľanie spoločného života aj s ostatnými členmi rodiny.

V dobrom vzťahu je najdôležitejšia úprimnosť, tolerancia a v neposlednom rade aj dôvera. Ak ju niečo naštrbí, len ťažko ju budete znova nachádzať. To si treba uvedomiť a rozprávať sa o všetkom, čo nás trápi. Nevyčítajte partnerovi každú maličkosť, aj Vy máte svoje chyby, na ktoré možno len nepoukazuje.

Časom sa každý z nás vyvíja. V dobrom manželstve idete spoločnou cestou a vidieť je to aj pri prípadných problémoch. Ak Vás ten druhý naozaj miluje, bude pri Vás stáť aj v ťažkých životných chvíľach, ktoré s istotu postretnú aj Vás.

V každom manželstve sa prirodzene vyskytnú aj nezhody. Hádky by však nemali byť pravidelné a časté, no je potrebné všetko vydiskutovať. Rovnako svadba neznamená ani, že budete všetok čas tráviť len spoločne. Pokojne si nájdite čas aj na svoje individuálne záujmy.

Po príchode detí sa zmení aj Vaše manželstvo. Nemusí to však byť len nedostatok času, či intimity. Na jeho fungovaní tak musíte pracovať aj naďalej.