Plánovanie firmy

Ľudia, ktorí plánujú založiť rôzny firmy a nemajú s tým skúsenosť sa stretávajú s množstvom problémov a nejasnosti. Na nasledujúcich riadkoch teda objasníme ako slovenské firmy vlastne vznikajú a vysvetlíme niektoré nejasnosti.

Potrebujem na založenie firmy živnostenský list?

Ak chcete podnikať napríklad ako herec, spisovateľ alebo hudobník, tak prevádzkujete nezávislé povolanie. To znamená, že nebudete potrebovať žiadne živnostenské oprávnenie. Ostatné činnosti vyžadujú živnostenské oprávnenie. Taktiež sú dve druhy živností – voľná a remeselná. Voľnú živnosť si môže založiť ktokoľvek nemá zápis v trestnom registri a je starší ako 18 rokov, naopak remeselnú len ak máte výučný list alebo certifikát o danej činnosti.

Všetky registrácie firmy na živnostenskom úrade

Na začiatku podnikania zájdeme v každom prípade na ktorýkoľvek živnostenský úrad a vyplníme Jednotný registračný formulár. (Registráciu k dani z príjmu fyzických osôb musíme totiž uskutočniť do 15 dní odo dňa, kedy sme začali vykonávať činnosť alebo prijali príjem.) Tým vykonáme naraz všetky potrebné ohlásenia a registrácie – živnosť, zdravotné a sociálne poistenie aj daň z príjmu. Slovenské firmy už výpis z registra trestov nemusia dokladovať, úrad si ho zaistí sám.

Daňové priznania a prehľady poistenia

Po skončení roka podávajú firmy daňové priznanie k dani z príjmu a Prehľady poistenia a zaplatíme daň z príjmu a poistenia. Ak sme platcami DPH, počas roka plníme všetky povinnosti platcu DPH a podávame daňové priznanie k DPH po každom štvrťroku.

Založenie firmy na Slovensku je pomerne problematické ak sa pozrieme na okolité štáty. Vydržať neustále papierovanie a podnikať u nás na vlastnú päsť chce poriadnu dávku odvahy. Slovenské firmy to majú ťažké, no ak sa človek posnaží a vloží do svojej bežnej alebo online firmy kúsok seba, tak sa mu to vráti v podobe úspechov a financií.