Tepelné čerpadlá

Ak chcete ušetriť vo vašej domácnosti, obráťte sa na ecotechnologies.sk. Kompletný systém vykurovania a ohrevu vody pre domácnosti, založený na technológii tepelného čerpadla využívajúceho vzduch ako zdroj energie ponúka Daikin Altherma. Predstavuje flexibilnú a ekonomicky efektívnu alternatívu ku kotlu na pevné palivo, dokonca s možnosťou chladenia. Vďaka energeticky úsporným charakteristikám je tento systém ideálnym riešením jednak spotreby energie a emisií CO2. Daikin Altherma využíva trvalo udržateľný zdroj energie. V skutočnosti ide o extrahovanie tepla z vonkajšieho vzduchu. Termodynamický cyklus je vytváraný prostredníctvom vyparovania, kondenzácie, kompresie a expanzie.

Ľudia si stále viac uvedomujú náklady spojené s vykurovaním, a preto do svojich domov volia tepelné čerpadlá vzduch voda. Tradičné vykurovacie systémy využívajú fosílne palivá, čím sa stávajú príliš nákladnými a pre životné prostredie neudržateľnými. Kto by chcel plytvať svojimi peniazmi? Nikto. Nakoľko dve tretiny tepla generovaného systémami tepelných čerpadiel sú v podstate zadarmo, riešenie je skutočne na dosah. Ďalšou výhodou tepelných čerpadiel okrem menšej spotreby energie je aj tvorba menšieho objemu emisií CO2. Tepelné čerpadlá používajú energiu z obnoviteľných zdrojov, z okolitého vzduchu. Tieto zdroje sú obnoviteľné a nevyčerpateľné. Samozrejme, je potrebná aj energia na ich prevádzku, ale tá sa stále dá vo väčšej miere vytvoriť z obnoviteľných zdrojov energie – solárna energia, biomasa.

Tieto produkty sú teda optimalizované riešenia pre vykurovanie, ktoré je ich hlavnou oblasťou a účelom.