Spravodlivosť, alebo ako obísť súdy

Opatrnosti nikdy nieje dosť a obzvlášť dnešnej dobe to platí dvojnásobne. Dnes nie sú výnimočné prípady keď si dvaja alebo viacej dobrých priateľov zakladá spoločnú firmu. Všetko funguje tak ako má a v jednom momente nastane taká situácia, že si pre určité problémy nevedia prísť na meno. Jeden chce firmu zrušiť, druhý nie, nastanú naťahovačky o peniaze, prípadne majetok firmy atď.

Ale aj v dnešnom svete existuje riešenie pre takéto situácie a rozhodne to neznamená nekonečné ťahanice po súdoch ako to všetci poznáme.

Rozhodcovská doložka vás ochráni, pred takýmito z určitého pohľadu, neriešiteľnými situáciami. Táto doložka poskytuje ochranu všetkým zúčastneným stranám.

A preto ak si zakladáte firmu rozhodne by ste na ňu nemali zabudnúť. Rozhodcovská doložka znamená, že sa všetky zúčastnené strany dohodnú, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú na základe zmluvy rozhodne medzi nimi rozhodcovský súd.

Tento súd je alternatívna možnosť ako nahradiť slovenské súdy. Pretože všetci vieme ako to s nimi na Slovensku chodí a v dnešnej dobe sú problémy s vymožiteľnosťou práva relatívne bežné.

V rozhodcovskom konaní je možné rozhodnúť spory, ktoré vznikli v občianskoprávnej alebo obchodnoprávnej oblasti, o majetkovom vysporiadaní účastníkov sporu.

Riešenie problémov a sporov v na základe rozhodcovského konania má nespočetne veľa výhod. Napríklad pružnejšie a rýchlejšie vyriešenie sporu, pretože obdobie od podania žaloby do rozhodnutia súdu trvá približne od jedného až do troch mesiacov pričom na súde tento čas predstavuje aj niekoľko rokov.

Rozhodcovské konanie je jednoduché, pomerne rýchle a hlavne úspornejšie na náklady konania, pretože poplatok za rozhodcovské konanie je výrazne nižší ako za súdne konanie. Takisto sa spor nedostane na povrch verejnosti, pretože toto konanie je neverejné a rozhodcovia v tomto spore sú viazaní mlčanlivosťou.

Nakoniec môžeme zhrnúť, že riešenie sporov touto formou je objektívne, dôkladne posúdené a zaručuje odbornosť a znalosť problematiky pri riešení.