Kúpte si náplň do tlačiarne

Poznáme dva základné druhy tlačiarní – laserové a atramentové. Podľa toho rozoznávame aj náplne do tlačiarní. Rozdelenie tlačiarní robíme predovšetkým podľa technológie použitej na tlač dokumentov, podľa farebnosti, rýchlosti, ako aj druhu tlačenej informácie. Patria sem tieto: znakové, ďalekopis, tlačiareň s typovým kolesom alebo guľovou hlavou, rastrové, laserové, termálne, sublimačné, bubnové a reťazové tlačiarne.

Najpoužívanejšími tlačiarňami v súčasnosti sú atramentové a laserové tlačiarne. Samozrejme, potrebujú aj vhodnú náplň. Tú môžete nájsť na printmania.sk.
Aké teda poznáme náplne do tlačiarní? Do atramentovej tlačiarne vkladáme náplň, ktorá sa nazýva cartridge. Do laserovej tlačiarne zas používame – toner.

Možno vás zaujíma, na akom princípe fungujú jednotlivé tlačiarne? Atramentová tlačiareň tlačí pomocou vystrekovania kvapôčok tekutého atramentu, ktoré potom tvoria body na papieri. Atrament sa vystrekuje pomocou trysky a ohriatím odporovým kolieskom alebo ultrazvukom. Nevýhodou používania tohto druhu tlačiarne sú pomerne vysoké náklady na tlač, ba dokonca ak sa dlhšie nepoužíva, môžu zaschnúť trysky.

Laserová tlačiareň funguje na princípe tvorby obrazu vo forme elektrického náboja selektívnym vybíjaním pomocou laserového lúča, ktorý je premietaný na nabitý polovodičový valec.

Poznáme aj špeciálne LED tlačiarne. Pri tomto type je laser a hlava, ktorá roznecuje nahradená lineárnym LED poľom. Sú o niečo rýchlejšie ako laserové tlačiarne.