V škole Vás nenaučia všetko

Naše vysoké školy sa so zahraničnými renomovanými univerzitami nedajú porovnávať. Spôsob výučby je celkom odlišný a kým u nás vám profesor na prednáške povie všetko podstatné, v zahraničí ide skôr o samoštúdium.

Väčšina z nás však šancu študovať na zahraničnej univerzite ani nikdy nedostane, no aj ak zostanete na Slovensku, netreba nič podceňovať. Veľa sa tak môžete dozvedieť aj vlastnou iniciatívou, treba len chcieť a nájsť si dostatok času. Najmä štúdiom zahraničnej literatúry a objavov sa môžete veľa dozvedieť a určite aj váš vyučujúci ocení prehľad a najmä záujem o danú oblasť.

Študujeme predsa preto, aby sme sa neskôr mohli zamestnať podľa svojich predstáv. Nie vždy to aj naozaj platí, no ak zvolíte odbor, ktorý je aj na trhu práce žiadaný, veľký problém by to byť nemal. Najviac žiadané sú tak technické smery. Ich štúdium nie je jednoduché, no neskôr sa o to viac oplatí.

Vyhľadávajte teda viac zdrojov informácií aj vy, tie sa vám určite zídu aj v matematike a fyzike. Veľmi populárna a na trhu práce žiadaná je aj znalosť informatiky, či elektrotechniky. Tento odbor si však taktiež neraz vyžaduje viac, ako vám dá samotná škola. Okrem praktických skúseností pomôže aj literatúra z uniknihy.sk.