Vyberajte, komu zveríte rekonštrukciu kúpeľne

Kúpeľňa je v našom domove najdôležitejšia. Využívame ju pravidelne a len ťažko sa zmierujeme s obmedzeniami, ktoré prináša jej rekonštrukcia. Aj napriek tomu je však z času na čas potrebné ju obnoviť a vdýchnuť nový vzhľad.

Neorientujeme sa len na základe módnych trendov v bývaní, no predsa len máme istú predstavu, ako by naša nová kúpeľňa mala vyzerať. Našu predstavu však musíme skĺbiť najmä sa naším rozpočtom, ale aj možnosťami, ktoré ponúka naša kúpeľňa. Práve v panelákoch nie je jej veľkosť často dostačujúca, no len zriedka je možné toto zmeniť.

Asi najviac nás však zaujíma, koľko nás táto zmena bude stáť. Všetko závisí nielen od výberu materiálu, na trhu sú lacnejšie ako aj luxusné obklady a sanita, a tak si môžete všetko prispôsobiť aj svojmu rozpočtu. Ďalšou nemalou položkou je práca samotná. Zväčša sa obraciame na firmy, no tu treba dbať na dobré referencie a odbornosť pracovníkov. Tí vedia poradiť, ale tiež sa bez problémov popasujú aj s Vašou osobitou predstavou. V prvom rade závisí na tom, koľko času firma potrebuje.

Ak ide o celkovú rekonštrukciu, vrátane demontáže umakartu, je 10 dní primeraných. Ani veľmi rýchly postup prác však nemusí byť vo Váš prospech. Niektoré postupy si predsa len vyžadujú nejaký čas. Dôležité je tiež v zmluve stanoviť akou formou a kedy dôjde k úhrade za prácu. Na začiatok by tak mali byť Vaše investície len do samotného materiálu. Niektoré firmy si následne vyžadujú uhrádzanie postupne, podľa dokončených celkov, iným postačuje uhradiť celú sumu až po dokončení stavby. Všetko treba ošetriť v zmluve.

Pred rekonštrukciou myslite však aj na oznamovaciu povinnosť správcovi budovy, či už ide o bytové družstvo, alebo spoločenstvo vlastníkov. Rovnako treba prizvať statika, ak budete zasahovať do nosných stien. No a v neposlednom rade informujte o prácach aj susedov.