Vzdelanie je dôležité

Možnosť zamestnať sa nie je veľmi veľká. Aj keď neustále vznikajú nové a nové pracovné miesta, absolventi len ťažko hľadajú svoje uplatnenie. Dôvodom je najmä to, že zamestnávatelia si môžu vyberať, komu dajú šancu a komu nie.

Rozhodnutie je tak len na nich, a ak chcete získať prácu, musíte ich zaujať, aby uprednostnili vás v množstve iných uchádzačov. Konkurencia je tak veľká a odlišnosť môže byť vo váš prospech. Zaváži však najmä vzdelanie, ak máte vysokú školu, môžete sa uchádzať aj o vyššie pozície, ktoré vyžadujú vyššiu kvalifikáciu. Práve preto sa väčšina maturantov rozhoduje navštevovať aj vysokú školu.

Dôležité je však rozhodnúť sa správne pre konkrétne zameranie. Vysokoškolákov je veľa, preto sa zamyslite dopredu, čo by Vás mohlo živiť. Budete tak mať aj väčšie šance a po skončení sa nebudete len zúfalo uchádzať o ktorúkoľvek voľnú pozíciu.

Pri pracovnom pohovore však zavážia aj výsledky. Preto neberte na ľahkú váhu ani seminárne práce. Aj tieto čiastkové výsledky sú dôležité, a ak im budete venovať dostatok pozornosti, zrejme budete následne svoj čas môcť plne venovať písaniu bakalárskej práce, ako oprave známok.