Čo vyžaduje uvedenie web stránky do prevádzky

Čo zahŕňa vytvorenie vlastnej web stránky, aj ako pri tejto činnosti pracujú profesionáli sme si už objasnili. Teraz sa zameriame na ďalší nevyhnutný krok k úspešnému fungovaniu internetovej stránky.

Ak teda už web stránku vytvorenú máte, mali by ste sa obrátiť na firmu zaoberajúcu sa webhostingom. Používatelia internetu a teda aj Vaši budúci zákazníci môžu Vašu stránku navštíviť len ak je táto umiestnená na webhostingovom servery. Ak Vám samotnú stránku vytvárala spoločnosť zameraná na webdesign pravdepodobne Vám ponúkne využitie svojich služieb aj pri hostingu, čo je v podstate prenájom webového servera prípadne nejakej jeho časti so zámerom umiestnenia Vašej webovej stránky. Môžete sa samozrejme stretnúť aj so spoluprácou webdesignérskych a webhostingových firiem.

Zjednodušene by sa dalo povedať, že každá internetová stránka musí byť uložená na nejakom počítači. Túto funkciu preberá server, a je preto veľmi dôležité aby bol spoľahlivý. Toto za Vás vybaví webhosting, ktorý dbá aj na to aby tento server bol nepretržite pripojený na internet a teda aj Vaša stránka fungovala nonstop. Jedná sa však o stroje, a preto treba rátať že 100% dostupnosť Vám nikto nezaručí.

Serverov je veľa a hostingové firmy si ich vyberajú na základe skúseností, takže ich pracovníci presne vedia, ktorí je pre Vás ten najvhodnejší. Pre samotný webhosting je podstatná veľkosť miesta na serveri tzv. webpriestor. Tu si treba overiť koľko z celkovej veľkosti je určených na web stránky, e-mailové schránky a na databázy. Preto je lepšie vybrať taký webhosting, ktorý ponúka viac priestoru ako momentálne potrebujete, zvyčajne sa počíta s 20 až 30% rezervou pre budúcnosť. Ďalším podstatným parametrom je rýchlosť prenosu dát. Táto určuje ako rýchlo sa údaje prenesú z Vášho webu k návštevníkom.
Na to aby Vaša stránka fungovala správne potrebujete samozrejme aj adresu tzv. doménu. Táto je tvorená Vami vybraným výrazom (napr. názov firmy) a koncovkou. Medzi najpoužívanejšie patria: .sk, .eu, .com a pod.